احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است
یادداشت/مدیر مسئول حادثه ایلام؛

احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است

لازمه کار در حوزه افکارعمومی نیازمند شناخت افکارعمومی و تعیین عوامل موثر در دامنه و جهت گیری افکارعمومی در رابطه با امنیت اجتماعی است

احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است
یادداشت/مدیر مسئول حادثه ایلام؛

احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است

لازمه کار در حوزه افکارعمومی نیازمند شناخت افکارعمومی و تعیین عوامل موثر در دامنه و جهت گیری افکارعمومی در رابطه با امنیت اجتماعی است؛
افزایش ۴۷ درصدي کشفیات مواد مخدر در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد؛

افزایش ۴۷ درصدي کشفیات مواد مخدر در ایلام

فرمانده انتظامي شهرستان "ایلام" از افزایش 47 درصدی کشفیات مواد مخدر طی 3 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان خبر داد؛

آخرین اخبار