خانواده هایی که تصور می کنند می توانند با اعمال فشار و استرس بر فرزندان خود آنها را نسبت به کسب نتیجه دلخواه در کنکور رهنمون سازند، سخت در اشتباه اند

خانواده هایی که تصور می کنند می توانند با اعمال فشار و استرس بر فرزندان خود آنها را نسبت به کسب نتیجه دلخواه در کنکور رهنمون سازند، سخت در اشتباه اند

مهدی نجفی،دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه ایلام   متاسفانه همین چند ساعت پیش بود که خبر فوت یکی از داوطلبان کنکور سراسری حین انتخاب رشته در استان کرمانشاه در فضای مجازی منتشر شد،که بسیار بنده را ناراحت و متالم کرد.بدون شک همه ی خانواده ها تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با کنکور درگیر بوده و

آخرین اخبار