ایلام دارای ۲ هزار و ۹۰ تعاونی است

ایلام دارای ۲ هزار و ۹۰ تعاونی است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: ایلام دارای ۲ هزار و ۹۰ تعاونی است که ۳۵ درصد اعضای تعاونی های استان را زنان و‌ ۶۵ درصد را مردان تشکیل می دهند. ؛

آخرین اخبار