چشمه آبگرم دهلران

انتقال آب چشمه آبگرم دهلران ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
فرماندار ویژه دهلران:

انتقال آب چشمه آبگرم دهلران ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فرماندار ویژه دهلران با بیان اینکه انتقال آب چشمه آبگرم دهلران ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: فاز اول ایستگاه پمپاژ برتش، با پوشش هزار هکتار و با اشتغالزایی ۲۰۰ نفر در آینده نزدیک انجام می‌شود.