پرداخت کارمزد

کارمزد تراکنش خرید کارتی چگونه محاسبه می شود؟

کارمزد تراکنش خرید کارتی چگونه محاسبه می شود؟

معاون نظارت بر نظام های بانک مرکزی گفت: با بخشنامه بانک مرکزی، از فردا، تمامی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (به‌جز نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد خواهند بود.