نخگبان

نخبگان استان ایلام طرح‌های پیشران اقتصادی را ارائه کنند
استاندار ایلام:

نخبگان استان ایلام طرح‌های پیشران اقتصادی را ارائه کنند

استاندار ایلام با اشاره به اینکه نخبگان استان ایلام طرح‌های پیشران اقتصادی را ارائه کنند، گفت: نشست با نخگبان دانشگاهی زمینه‌ساز توسعه استان در همه ابعاد است.