شورای امنیت

نشست شورای امنیت برگزار شد

نشست شورای امنیت برگزار شد

نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره‌ افغانستان به میزبانی سوئیس و پشت درهای بسته برگزار شد.

شورای امنیت به وظایف خود عمل نکرده است

شورای امنیت به وظایف خود عمل نکرده است

سفیر فلسطین در سازمان ملل تأکید کرد شورای امنیت کاملاً فلج شده و به وظایف خود عمل نکرده است.