دامپزشکی ایلام

محدودیتی برای صادرات دام از استان وجود ندارد

محدودیتی برای صادرات دام از استان وجود ندارد

به گزارش حادثه ایلام;یونس احمدی، سرپرست اداره کل دامپزشکی ایلام گفت: با توجه به خشکسالی سال‌های اخیر، کمبود نهاده‌های دامی و منابع غذایی برای احشام و ایجاد شرایط اضطرار برای کشاورزان حوزه دامپروری صدور دام مازاد پرواری به خارج از کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. وی افزود: اولین محموله صادرات دام […]

قرنطینه کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم در ایلام

قرنطینه کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم در ایلام

به گزارش حوادث ایلام; رامین پورنجف اظهار داشت: باتوجه به اعلام گزارش تلفات نامشخص و غیرعادی تعدادی قرنطینه کانون مشکوک به بیماری سیاه‌زخم در ایلاماز احشام یک دامدار روستایی، گروه‌هایی از دامپزشکی به محل اعزام و مشغول بررسی وضعیت موجود شدند.   وی افزود: ۹ راس از ۱۷۰ راس دام سبک این دامدار به عللی که […]