تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع از مولفه های پلیس در تراز انقلاب اسلامی است
فرمانده انتظامی استان:

تکریم ارباب رجوع از مولفه های پلیس در تراز انقلاب اسلامی است

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: تکریم ارباب رجوع از مولفه های پلیس در تراز انقلاب اسلامی است.