تونل کبیرکوه

اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پروژه تونل کبیرکوه
استاندار ایلام:

اختصاص ۳ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پروژه تونل کبیرکوه

استاندار ایلام با اشاره به اینکه ۳ هزار میلیارد ریال برای تکمیل پروژه تونل کبیرکوه تخصیص می‌یابد، گفت: این پروژه با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ۹۰ گردنه حادثه خیز را حذف می‌کند.

اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه تونل کبیرکوه

اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه تونل کبیرکوه

استاندار ایلام گفت: در اجرای پروژه تونل کبیرکوه هم مدیریت زمان و هم مدیریت اقتصادی لحاظ شده است.استاندار ایلام گفت: در اجرای پروژه تونل کبیرکوه هم مدیریت زمان و هم مدیریت اقتصادی لحاظ شده است.

تکمیل تونل کبیرکوه نقشی مهمی در توسعه ایلام دارد

تکمیل تونل کبیرکوه نقشی مهمی در توسعه ایلام دارد

به گزارش حوادث ایلام; محمد نوذری در دیدار محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم تکمیلتکمیل تونل کبیرکوه نقشی مهمی در توسعه ایلام دارد تونل کبیرکوه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های راهسازی کشور و همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران این طرح افزود: تکمیل و بهره برداری از این پروژه راهسازی نقش […]