برگ جریمه

صدور ۱۵۲ هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف در ایلام

صدور ۱۵۲ هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف در ایلام

به گزارش حوادث ایلام; سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت: در دوره مشابه سال ماقبل ۱۴۷ هزار و ۱۲۱ موردصدور ۱۵۲ هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف در ایلام برگ جریمه برای برانندگان متخلف در جاده های برون شهری ایلام صادر شده است.   وی افزود: بیشترین تخلف‌های ثبت شده از سوی رانندگان خاطی در […]