ماجرای خواستگاری در بیمارستان!

ماجرای خواستگاری در بیمارستان!

در یکی از روزهایی که همسرم را تعقیب می‌کردم ناگهان برای چندمین بار زن غریبه‌ای را دیدم که با همسرم ارتباط داشت در آن لحظه طوری صبر و تحملم را از دست دادم که با میله آهنی محکم به سر آن زن کوبیدم؛

آخرین اخبار