یارانه کالابرگی

جزئیات دهک‌بندی افراد برای کالابرگ الکترونیکی اعلام شد

جزئیات دهک‌بندی افراد برای کالابرگ الکترونیکی اعلام شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات الحاق دو دهک ۶ و ۷ به فرآیند افزایش یارانه کالابرگی را تشریح کرد.