گواهینامه‌های تقلبی

گواهینامه‌های‌ تقلبی، قربانیان‌ واقعی!

گواهینامه‌های‌ تقلبی، قربانیان‌ واقعی!

درحالی که سوانح رانندگی سالانه قربانیان زیادی را می‌گیرد به تازگی بازار خرید و فروش گواهینامه‌های تقلبی در فضای مجازی داغ شده است.