گروه واگنر

گروه واگنر منحل می‌شود

گروه واگنر منحل می‌شود

رئیس گروه واگنر اعلام کرد این گروه دهم تیرماه منحل خواهد شد.

واگنر عقب کشید

واگنر عقب کشید

رئیس گروه واگنر به نیروهایش دستور داد به پایگاه‌های خود بازگردند.