«کروکی آنلاین»

«کروکی آنلاین» چه زمانی رونمایی می‌شود؟

«کروکی آنلاین» چه زمانی رونمایی می‌شود؟

کروکی آنلاین طرحی که از سال های گذشته مطرح بوده و همواره برای رونمایی و اجرای آن زمان های مختلف وعده داده شده است، پروژه ای که آغاز فعالیتش، مزیت‌های زیادی از جمله حذف کروکی کاغذی، افزایش دقت و سرعت ثبت تصادفات را به همراه خواهد داشت.