کارت هوشمند ملی

صدور ۳۲ هزار شناسنامه مکانیزه در ایلام

صدور ۳۲ هزار شناسنامه مکانیزه در ایلام

به گزارش حوادث ایلام;سیدمحمدعلی تقوی با اشاره به روند ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی در استان صدور ۳۲ هزار شناسنامه مکانیزه در ایلامایلام اظهار داشت: مراحل تکمیل ثبت نام حدود ۲۷ هزار نفر افراد بالای ۱۵ سال و واجد شرایط دریافت کارت هوشمند در استان به پایان رسیده است.   وی افزود: امیدواریم […]