پلیس راهنمایی ورانندگی

بازگشایی دائمی آموزشگاههای رانندگی از شنبه ۱۶مرداد

بازگشایی دائمی آموزشگاههای رانندگی از شنبه ۱۶مرداد

به گزارش حوادث ایلام; سرهنگ”ابوالفضل کهزادی” با اعلام این خبر اظهارداشت : با عنایت به اینکه آموزشگاه های رانندگی جزء مشاغل هفتگانه شامل ممنوعیت فعالیت در بند “ج” مصوبات هفتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نمی باشند لذا از روز شنبه ۱۶ مرداد فعالیت دائمی آنها در تمامی وضعیت های قرمز، نارنجی، […]