پلیس آب

راه اندازی پلیس آب در شهرستان چوار

راه اندازی پلیس آب در شهرستان چوار

فرماندار شهرستان چوار گفت: پلیس آب در شهرستان چوار به منظور مقابله با مصرف بی رویه آب و شناسایی متخلفان، تشکیل شد.

فعال شدن پلیس آب در شهر ایلام
مدیرعامل آبفای استان ایلام

فعال شدن پلیس آب در شهر ایلام

مدیرعامل آبفای استان ایلام گفت: با هدف آگاهی‌بخشی و هشدار به مشترکان بد مصرف و پرمصرف، پلیس آب در شهر ایلام تشکیل شده و می‌خواهیم مردم قدر آب را بدانند تا از ذخایز آبی استان صیانت شود.