پروانه

صدور ۱۰۳ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام

صدور ۱۰۳ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام

به گزارش حوادث ایلام;  مهناز همتی اظهار داشت: در دولت دوازدهم ۱۰۳ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد ۱۰۳ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ایلام صادر شداجباری و تشویقی توسط این اداره کل صادر شده است.   وی با بیان اینکه پروانه‌های صادره مربوط به واحد‌های تولیدی صنایع ساختمانی و معدنی، شیمیایی، غذایی، سلولزی و […]