پاراتکواندوکار

تاریخ‌سازی به سبک دختر پاراتکواندوکار ایران

تاریخ‌سازی به سبک دختر پاراتکواندوکار ایران

رزا ابراهیمی نماینده پاراتکواندوی کشورمان اولین طلای بازی‌های پاراآسیایی را در این رشته به نام خود ثبت کرد.