وام‌های خود اشتغالی سربازان

پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به حدود ۱۳ هزار سرباز منقضی خدمت

پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی به حدود ۱۳ هزار سرباز منقضی خدمت

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیرو‌های مسلح از جدیدترین جزییات پرداخت وام‌های خود اشتغالی سربازان منقضی خدمت خبر داد.