هیات وزیران

مصوبه‌های مهم امروز هیئت دولت از زبان بهادری‌جهرمی

مصوبه‌های مهم امروز هیئت دولت از زبان بهادری‌جهرمی

سخنگوی دولت مصوبات امروز هیات وزیران را تشریح کرد که مصوبه حمایت از طرح ملی مسکن به ویژه ساخت و ساز مسکن حمایتی از جمله آنها بود.