نمایندگان مجلس

بند‌هایی که در بخشنامه اخیر باعث سوءتفاهم نمایندگان مجلس شده بود را لغو کردیم

بند‌هایی که در بخشنامه اخیر باعث سوءتفاهم نمایندگان مجلس شده بود را لغو کردیم

وحیدی گفت: برای رفع سوء‌تفاهم نمایندگان مجلس بند‌هایی که در بخشنامه اخیر باعث سوءتفاهم شده بود را لغو کردیم.