نقطه حادثه خیز

حذف ۴۸ نقطه حادثه خیز در محور‌های ارتباطی ایلام

حذف ۴۸ نقطه حادثه خیز در محور‌های ارتباطی ایلام

به گزارش حوادث ایلام;  نورالله دلخواه اظهار داشت: ۴۸ نقطه حادثه خیز از سال گذشته تا پایان تیرماه سال حذف ۴۸ نقطه حادثه خیز در محور‌های ارتباطی ایلامجاری حذف شده است.   وی با بیان اینکه حدوداً ۴۸ کیلومتر نیوجرسی و گاردریل در سطح جاده‌های استان نصب شده است افزود: برای توسعه زیرساختهای مرز مهران […]