نظام جمهوری اسلامی

آمریکا در برابر پیشرفت نظام جمهوری اسلامی اظهار ناتوانی می‌کند
امام جمعه ایلام:

آمریکا در برابر پیشرفت نظام جمهوری اسلامی اظهار ناتوانی می‌کند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: امروز آمریکا در برابر پیشرفت نظام جمهوری اسلامی اظهار ناتوانی می‌کند.