مهرشاد سهیلی

نادیده گرفتن اقدامات خیرخواهانه نوجوان ایلامی

نادیده گرفتن اقدامات خیرخواهانه نوجوان ایلامی

به گزارش حوادث ایلام; به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی امام صادق، این نوجوان ایلامی با تمامی محدودیت ها، محرومیت ها و سختی هایی که یک نوجوان در استانی محروم مانند ایلام پشته سر می گذارد، با تلاشهای بی وقفه و فعالیت های بی نظیر خود، در این سن کم توانسته است منشا خدمات […]