معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام

برخورد با گرانفروشان اقلام دارویی در استان ایلام

برخورد با گرانفروشان اقلام دارویی در استان ایلام

به گزارش حوادث ایلام; مهتاب شاهماری اظهار داشت: قیمت اقلام دارویی در کل کشور در کمیسیون قیمت برخورد با گرانفروشان اقلام دارویی در استان ایلاگذاری موضوع تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی تعیین می‌شوند.   وی افزود: همچنین دسترسی به قیمت روز دارو با مراجعه به سامانه قیمت گذاری به […]