مزارع کشاورزی سیروان

دستگیری عامل حریق ۱۵ هکتار از مزارع کشاورزی سیروان
فرمانده انتظامی سیروان خبر داد

دستگیری عامل حریق ۱۵ هکتار از مزارع کشاورزی سیروان

فرمانده انتظامی شهرستان سیروان از دستگیری عامل حریق ۱۵ هکتار از مزارع کشاورزی سیروان خبر داد.