مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام

احداث سه زمین چمن مصنوعی در هلیلان

احداث سه زمین چمن مصنوعی در هلیلان

به گزارش حوادث ایلام; مظفر علی شائی با اشاره به احداث سه زمین چمن مصنوعی در شهرستان هلیلان احداث سه زمین چمن مصنوعی در هلیلانگفت: برای تامین اعتبار سهم ۵۰ درصدی، سازمان رایزنی و مکاتبات لازم با وزارت ورزش و جوانان انجام شده است. وی با بیان اینکه برای احداث سه زمین چمن ورزشی تاکنون ۲ […]