مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام

۲۲ درصد جاده‌های ایلام تحت پوشش اینترنت نسل چهارم قرار دارد

۲۲ درصد جاده‌های ایلام تحت پوشش اینترنت نسل چهارم قرار دارد

به گزارش حوادث ایلام;  عباس بیرامی با اشاره به نصب ۱۳۱ سایت اینترنت نسل چهارم (۴ G) در سطح ۲۲ درصد جاده های ایلام تحت پوشش اینترنت نسل چهارم قرار گرفته استجاده‌های ارتباطی این استان بویژه در جاده‌های اصلی و فرعی افزود: همچنین ۱۶۳ سایت اینترنت ۳ G و ۲۶۷ سایت اینترنت ۲ G نیز […]