مدل

زندگی پر استرس مدل‌ها از خودکشی تا قتل

زندگی پر استرس مدل‌ها از خودکشی تا قتل

چرا باید یک مدل مشهور خودش را بکشد؟ این سؤالی بود که بعد از اعلام مرگ یکی از مدل‌های معروف کره‌ای، در ذهن خیلی‌ها به‌وجود آمد.