مجتمع پتروشیمی ایلام

مجتمع پتروشیمی ایلام به کمک تامین برق آمد

مجتمع پتروشیمی ایلام به کمک تامین برق آمد

به گزارش حوادث ایلام; علی اسدی از تزریق ۲۰ مگاوات برق توسط شرکت پتروشیمی ایلام به شبکه برق غرب مجتمع پتروشیمی ایلام به کمک تامین برق آمدکشور در روز‌های حساس کنونی خبر داد و گفت: شرکت پتروشیمی ایلام یکی از مشترکین صنعتی این شرکت است که با اقدامات خود همکاری مؤثر و ارزشمندی با برق […]