لوح

رئیسی: ۳۵۰۶ لوح متعلق به دوره هخامنشی به کشور بازگشت

رئیسی: ۳۵۰۶ لوح متعلق به دوره هخامنشی به کشور بازگشت

رئیس جمهور گفت: ۳۵۰۶ لوح تاریخی مربوط به دوره هخامنشی که شامل مجموعه‌ای ارزشمند از میراث فرهنگی و تمدنی کشور است با پیگیری‌های مستمر از آمریکا تحویل گرفته شد.