فاقد گواهینامه

معرفی ۲۴ راننده فاقد گواهینامه در ایلام به مراجع قضائی

معرفی ۲۴ راننده فاقد گواهینامه در ایلام به مراجع قضائی

به گزارش حوادث ایلام; سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار داشت: در بررسی تصادفات چند روز اخیر معرفی ۲۴ راننده فاقد گواهینامه در ایلام به مراجع قضائیتوسط کارشناسان، عمده دلایل وقوع آن‌ها ناتوانی راننده و عدم داشتن مهارت کافی برای کنترل وسیله نقلیه در مسیر‌ها بوده است.   وی بابیان اینکه صرف داشتن گواهینامه به معنای تسلط […]