عاشورا

آداب و اعمال روز عاشورا در کلام اهل بیت (ع)

آداب و اعمال روز عاشورا در کلام اهل بیت (ع)

امام پنجم (ع) و امام ششم (ع)، به شیعیان توصیه کرده اند که اعمالی را در روز عاشورا انجام دهند.