طبیعت

نقش حشرات موذی در افزایش گرمای زمین

نقش حشرات موذی در افزایش گرمای زمین

به گزارش حوادث ایلام; پژوهشگران آمریکایی در یافته‌های جدید خود تأکید دارند که حشرات موذی با نابودی درختان موجب کاهش میزان جذب دی‌اکسید کربن در هوا می‌شوند که گرمایش زمین را به‌دنبال دارد.   تخریب درختان و فضای سبز توسط حشرات در سال ۶میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن را در جو کره زمین منتشر می‌کند. […]