صهیونیست‌ها

پشت پرده حمایت همه‌جانبه آمریکا از اسرائیل و حمله به دانشجویان

پشت پرده حمایت همه‌جانبه آمریکا از اسرائیل و حمله به دانشجویان

جو جهانی علیه جنایات صهیونیست‌ها به اوج خود رسیده است و افکار‌عمومی با شیوه‌های مختلف می‌خواهند انزجار و نفرت خود را نسبت به سیاست‌های رژیم غاصب اسرائیل اعلام کنند.