شورا

لازمه فضای مجازی داشتن یک چارچوب نظام بند است
استاندار ایلام:

لازمه فضای مجازی داشتن یک چارچوب نظام بند است

استاندار ایلام گفت: لازمه فضای مجازی داشتن یک چارچوب نظام بند است و این فضا با اتخاذ تصمیمات و مصوبات هدفمند شورا، امنیت در آن حاکم می‌شود.