شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام

اختلال درسامانه مرکزی علت کمبود بنزین در ایلام

اختلال درسامانه مرکزی علت کمبود بنزین در ایلام

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام از اختلال درسامانه مرکزی علت کمبود بنزین در ایلام خبر داد.