شرکت دانش بنیان

ساخت یک پهپاد ایرانی برای کمک به آتش‌نشان‌ها در اطفای حریق

ساخت یک پهپاد ایرانی برای کمک به آتش‌نشان‌ها در اطفای حریق

مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: پهپاد داخلی بنا به درخواست آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در ارتفاعات بالا طراحی شده است.