شبکه بهداشت مهران انتصاب ایلام خبر حوادث

انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران

انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران

به گزارش حوادث ایلام; بر اساس این حکم دکتر سهرابیان به سمت «سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران» منصوب و از زحمات و تلاش های دکتر پورمنتی در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر شد.   انتهای پیام/