س هنگ کوهزادی

مرکزتعویض پلاک خودرو  در شهرستان آبدانان افتتاح شد

مرکزتعویض پلاک خودرو در شهرستان آبدانان افتتاح شد

به گزارش حوادث ایلام;سرهنگ ابوالفضل کهزادی درحاشیه مراسم افتتاحیه درجمع مسولین شهرستان آبدانان اظهارداشت:این مرکزدرراستای تحقق مطالبات مردمی و باهدف ارائه خدمات نقل و انتقال پلاک به مالکان وسایل نقلیه دراین شهرستان دوره افتاده راه اندازی شده است.   وی افزود :از امروز متقاضیان خدمات تعویض پلاک دراین شهرستان می توانند جهت دریافت خدمات مربوط […]