سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام

ارائه۴۳ عنوان خدمت با نام شهدای استان ایلام

ارائه۴۳ عنوان خدمت با نام شهدای استان ایلام

به گزارش حوادث ایلام; سردار جمال شاکرمی در نشست هماهنگی برگزاری کنگره سرداران و سه هزار شهید ارائه۴۳ عنوان خدمت با نام شهدای استان ایلاماستان ایلام که با حضور استاندار و جمعی از اعضای ستاد کنگره در محل استانداری ایلام برگزار شد، گفت: در این جلسه برای برگزاری کنگره سرداران و سه هزار شهید استان […]