سارق تجهیزات مخابراتی

دستبند پلیس بر دستان سارق تجهیزات مخابراتی در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد

دستبند پلیس بر دستان سارق تجهیزات مخابراتی در ایلام

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری سارق تجهیزات مخابراتی و کشف ۵ فقره سرقت خبر داد.