زمین خوار

کشف زمین خواری۷ میلیاردی در ایلام
جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام خبر داد؛

کشف زمین خواری۷ میلیاردی در ایلام

جانشین انتظامی استان ایلام از کشف زمین خواری7 میلیاردی در ایلام خبر داد.