رییس مجلس شورای اسلامی

لبیک به ندای رهبرانقلاب برای شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است

لبیک به ندای رهبرانقلاب برای شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است

به گزارش حوادث ایلام; مهر محمدباقر قالیباف دربارۀ لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب برای مشارکت در انتخابات و «جهاد دعوت» در صفحه شخصی خود نوشت: امروز لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب درخصوص دعوت کردن از همه مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو یک وظیفه ملی و انقلابی و مجاهدتی برای ساختن آینده […]