روز مباهله

مباهله، روز نزول آیه تطهیر

مباهله، روز نزول آیه تطهیر

بیست‌وچهارم ذی‌الحجه روز مباهله نام گرفته است در این روز آیه مباهله در سوره مبارک آل عمران نازل شد که به آیه تطهیر هم معروف است.