دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام

کیفرخواست شهردار ایلام صادر شد

کیفرخواست شهردار ایلام صادر شد

به گزارش حوادث ایلام; به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، افشار خسروی زاد افزود: شهردار ایلام متهم به تصرف غیرقانونی، اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع بیت المال و تدلیس در انجام معامله دولتی است.   وی اظهارداشت: همچنین برای سه نفر از کارمندان شهرداری ایلام نیز به اتهام گزارش خلاف واقع، […]