خشکسالی

 به جای ممنوعیت کشت، محدودیت کشت داده شود

 به جای ممنوعیت کشت، محدودیت کشت داده شود

دکتر مهدی حیاتی; از آنجاییکه در سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها هستیم ، شاهد ممنوعیت تولید داخلی برنج ،آن هم محصولی استراتژیک و بومی که در استان های ایلام ، خوزستان و شمال کشور یکی از محصولات غالب و پرطرفدار بر روی سفره های ایرانی به شمار می آید باید شاهد […]